Van Hoornsterzwaag naar een andere plaats in Nederland