Van Klooster Lidlum naar een andere plaats in Nederland