Van Metslawier naar een andere plaats in Nederland