Van Respelhoek naar een andere plaats in Nederland