Van Roodeschool naar een andere plaats in Nederland