Van Westerwijtwerd naar een andere plaats in Nederland