Van Haelensche Broek naar een andere plaats in Nederland