Van Kruiningergors naar een andere plaats in Nederland